Назад

ӨЗ ЖОЛУҢДУ ТАПТЫҢБЫ? 

Рубрика: Статьи / Автор: admin / 28.12.2018

Беш адам токойдо баратып,бир мезгилде адашып кетишет экен.
Анда биринчиси: “Мен сол тарапка барайын-ички туйгум(интуиция) ушул тарапка тартып жатат”,- дейт.
Экинчиси болсо: “Мен оң тарапка жол тартайын,бекеринен “оң” деген сөз “туура” дегенди билдирбесе керек”,- деп чечим кылат.
Үчүнчүсү өз кезегинде: “Мен артка кайтайын-биз ошол тараптан келдик,демек ушул тарап менен бассам-сөзсүз токойдон чыгам”,- дейт экен.


Төртүнчү киши: “Мен алдыны карай баса берейинчи,акыры токойдун бүткөн жеринен чыгам” ,-деп чечет.
Анда бешинчиси : “Силер баарыңар туура эмес нерсени тандадыңар.Мындан да жакшы ыкма бар.Мени күтүп тургула”,-деп эң бийик дарактын чокусуна чыгат.Ал даракка чыкканча калган жолдоштору төрт тарапка тарап кетишет.Дарак үстүнө чыккан соң,ал элден мурун токойдон чыгуу үчүн кайсыл жол менен басууну даана байкайт.Бул бийиктиктен төрт жолоочунун кимиси биринчи,экинчи же акыркы болуп келүүсүн да божомолдосо болот эле.Ал бул бийиктикке чыгуу менен көйгөйдү оңой эле чечип койду. Калгандары болсо аны уккан жок.Анткени,ал чыныгы акылман эле!
Бирок бул окуянын аягы эмес,себеби- ал адашты!
Баары туура жолду тандашкан!
Сол тарапка кеткени токойдо адашып,жапайы жырткычтар менен да бир топко салгылашып, курсагы ач болуп абдан кыйналат.Бирок ал токойдо тирүү калууну абдан жакшы өздөштүрүп,өз тажрыйбасы менен көп адамдарга пайда берет.
Оң тарапка кеткен киши каракчылардын колуна түшүп калат.Алар аны тоногон соң,өз тобуна кошулуп каракчы болууга мажбур кылышат.Бирок арадан бир топ убакыт өткөн соң алардын жүрөгүндө эки улуу -Боорукерлик жана Адамгерчилик сезимин жарата алат.Алар чын ыкласы менен тообо кылышып,акылман өткөн соң анын жолун улап,өздөрү да чыгаан даанышман болушат.
Артка кайткан адам болсо,өзүнүн басып өткөн изи менен токой аркылуу өтчү жол салат.Мындан кийин токойго келген адам,адашпай ушул жол менен басканга мүмкүнчүлүк жаралат.
Алдыны карай умтулган акылман болсо,буга чейин Адам баласынын буту баспаган жерлерди ачат.Ал укмуштуудай жерлердин жаныбарларын жана дары-чөптөрүн адамдарга көрсөтө алды.
Ал эми даракка чыгып кеткен акылман көйгөйлөрдү абдан тез чечүү боюнча адис болуп калат.Кимде-ким кыйналса дароо ага кайрылаар эле.Балким бул ыкма адамды өнүктүрбөсө да,бирок маселени тез чечкенге жардам берчү.
Демек беш кишинин ар бири өз милдетин так аткарды.
Баарынан мурун бийиктикке чыгып,эң кыска жолду көрүүнү үйрөн!
Ар бир инсанга өз жолу менен басууга уруксат бергенди үйрөн!
Ар бир инсанды акылмандай кабыл алганга үйрөн,анткени ар бир тандалган жол урматтоого татыктуу!
Которгон: Nuriet Abdulaziz