Назад

Ыйык Курандын өзгөчөлүгү

Рубрика: Статьи / Автор: admin / 04.07.2018

Бирөө ооруп турган досуна:
Кел Куран окуп дем салып коёюн, деди.


Досу болсо: Койсоң жөнөкөй сөздөн кантип таасир болсун, деп ынанкырабады. Анда берки досу: Кайдагы жөнөкөй сөз, бул деген Кудайдын куттуу сөзү да, деп ишентиргиси келди. Ал эми наркы камаарабай эй койчу дегенсип кол шилтеп койду.
Анан берки досу ага тигиле карап туруп: Ит экенсиң, чочко экенсиң, эшшееек, деп айкырды.
Буга ачууланган наркы досу, кызарып-татарып кетти, апкаарып үнү күрүлдөп жадагалса көздөрү кызара түштү. Муну көргөн берки досу: Көрдүңбү жөнөкөй эле адамдын сөздөрү канчалык таасир берди, эми Кудайдын сөзү канчалык таасир берээрин өзүң ойлоп көр, деп жылмайды.

ЖАРАТКАНДЫН ӨЗҮ БАШКА НЕРСЕЛЕРДЕН КАНДАЙ АРТЫК БОЛСО, АНЫН СӨЗҮ ДА БАШКАЛАРДЫН СӨЗҮНӨН ОШОНЧОЛУК АРТЫК