Назад

КОРОЗ 

Рубрика: Статьи / Автор: admin / 08.12.2017

 

Бир короз бар экен. Күн сайын эрте туруп, кыйкырыгы менен элди намазга чакырат.Күндөрдүн биринде ээси келип,мындай дейт:
-Кайра-кайра кыйкыра бербе! Болбосо жүнүңдү жуламын.
Эскертүүлөрдөн корккон короз өзүнчө ойлонот да: “…зарылчылык арамды да адал кылат эмеспи. Жанымы сакташ үчүн кыйкырганды токтотуп турайын.Эмнеси болсо да, башка короздор деле бар эмеспи.Мен болбосом деле, алар кыйкырат да”.
Мындан ары короз кыйкырганды токтотот.


Бир жума өткөн соң ээси кайра келип:
-Эми тоок сымал какылдабасаң,жүнүңдү жуламын,-дейт.
Короз жаңы коркунучтан улам короздуктан да баш тартып, тооктор сымал какылдай баштайт.
Бир ай өткөн соң, ээси мындай деп талап коет:
-Эгерде тооктор сымал жумурткалабасаң, эртең сени соемун!!!
Муну уккан короз ыйлап,мындай дейт:
-Кыйкырып жүрүп өлсөм кана эле….
Азыркы мусулмандардын акыбалы да ушул короздуку сымал.Шариатка каршы келген заалымдардын өкүмдөрүн аткарып турсак, бизге тийбейт деп ойлошот.
Ал эми Жараткан Аллах Куранда бизге:
“Ким Аллахтан корксо, ага кыйынчылыктан кутулуу эшигин ачат жана да эч күтпөгөн тараптан ырыскы тартуулайт” ,-деп жатат. (Талак сүрөсү,1-2 аят)
Дин душмандары өз диндерине киргизмейин бизден эч качан ыраазы болбойт.