Артка

ЧЫЧАҢ КЕРЕМЕТИ

Рубрика: Статьи / Автор: admin / 03.04.2019

Ислам — Акыйкат дин экендигин күндөн–күнгө миллиондогон адамдар сезишип,акыл ээлери турмуш инструкциясы катары Исламды кабыл кылып жатканы айдан ачык нерсе.Балким анын сыры Исламдын ар бир өкүмү,Жараткан Аллахтын Элчиси(ага Аллахтын салам-салаваты болсун) айткан ар бир сөз илимге шайкеш болут

жаткандыктандыр.Замапбап илим тастыктаган чычаңдын сыры бул Исламдын миңден бир кереметидир.Ар бирибиздин омурткабыздын бүткөн жеринде жайгашкан бул сөөк башка сөөктөрдөн укмуштуудай сыпаты менен айырмаланат.Ал эч качан толук кандуу жок болбой,жадагалса чирип да кетпейт.
Абу Хурейра(ага Аллах ыраазы болсун) рабаят кылган хадисте Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын салам-салаваты болсун) мындай деген:
«Адам баласынын денеси жерге берилген соң чычаңдан башка жеринин баары чирип жок болот.Адам баласы ошол нерседен жаратылган жана Кыямат Күнү да ошол жеринен кайра тирилтилет» (Бухари, 4814).
Башка бир хадистин маанисинде:
«Адам баласынын бир сөөгү бар,ал эч качан чирибейт.Ошол сөөк аркылуу Кыямат Күнү ал кайрадан тирилтилет.Пайгамбарыбыздан(ага Аллахтын салам-салаваты болсун) сурашты: «Ал кайсыл сөөк ?»
«Ал чычаң»,-деп жооп берди» .
Мындай маанидеги хадистерди Бухари, Ан-Насса’и, Абу Давуд, Ибн Маджа жана Ахмадтын жыйнактарынан таба алабыз.
Демек бул хадистерден ала турган жыйынтык:адам баласындагы чычаң эч бир биологиялык реакцияга кабылбай,чирибей,жок болбой,Кыямат Күнүнө чейин өзгөрбөйт.Жана дал ошол Кыямат Күнү адам баласынын кайра «жаралуусу» дал ошол чычаңдан башталат.
Чычаң –уруктун функциясын аткаргандыгынан кабар берилип жатат.
Илимий ачылыштар бул пикирдин так экендигин тастыкташты.Анткени англиялык микробиологтор өлгөн адамды күйгүзүп көрүшкөн.Алгач оттун температурасын 1000 градустан 6000 градуска чейин көтөрүшкөн.Күйгөн дененин калдыктары да,кайрадан күйүп бүткөн соң,илимпоздор буурчак сымал болгон нерсе күйбөй калгандыгын байкашат.Отко туруштук берген бул адамдын бөлүгүн -286 градус суук абалда да сынап көрүшөт,бирок буурчактай болгон бөлүкчө эч кандай өзгөрбөстөн, «тирүү» бойдон калат.Айнек жана болотту эриткен кислоталарга да салып көргөндө,туруштук берген бул кереметке илимпоздор абдан таң калышат.
Дал ушундай изилдөөлөрдү кытай илимпоздору да ишке ашырат.Алар чычаң сөөгүң өтө күчтүү радиактивтүү нурлары аркылуу күйгүзүүгө аракет жасашат. Жыйынтыгында кислота кошулмаларынын эң күчтүүсү да бул нерсеге эч кандай таасир бере албайт.
2003 жылдын Рамазан айларында Йемен өлкөсүнүн илимпоздору болгон,доктор Усман аль-Джилани менен шейх Абдуль-Маджид аз-Зандани да бир топ эксперименттерди жүргүзүп көрүшөт.
Газдан чыккан алоолонгон отко чычаң сөөгүн 10 мүнөттөн ашык кармаганда,ал толук күйөт.Биринчи сөөк от күйүп жатып кызыл түскө,андан соң кара түскө өзгөрөт.
Күйүп бүткөн бөлүкчөлөрдү бир идишке топтоп,Сана шаарындагы аль-Олаки лабораториясына алып келишет.Сана универитетинин гистология жана патология илимдеринин профессору,доктор Салих аль-Олаки күйгөн бөлүкчөлөрдү изилдеп туруп,от сөөктүн ткандарына эч кандай таасир бере албагандыгын тастыктайт.Алоолонгон жалын астында сөөктүн курамындагы май ткандары жана ичиндеги чучук гана күйгөн экен.
Ал эми сөөктүн клеткаларына эч кандай таасир болгон эмес!!!
Жараткан Аллахтын Өз Китебинде:
«Силер кантип Аллахка каапыр болуудасыңар?!Ал өлүк денеңерге жан берип тирилткен.Кийин силерди өлтүрүп,андан соң(кайрадан) тирилтет.Кийин(эсеп бурүү үчүн) Анын Өзүнө кайтарыласыңар»(Бакара,28 аят),деп кайрылуусун азыркы илим даана тастыктап жатат.

Макаланы даярдаган Нуриет Абдулазиз