Назад

ЭЙ,УУЛУМ!

Рубрика: Статьи / Автор: admin / 04.12.2017

Сабыр кылууну үйрөн!
Мезгили келбей гүлдөр ачылбайт!
Өлкө жашасын десең инсандардын жашоосуна жол ач!
Узак жолуң сыноолорго толгон.
Аллах жардамчың болсун!


Күчтүүсүн, кубаттуусун, акылдуусун, билимдүүсүн!
Бирок, булардын баарын өз жеринде жана өз убактысында колдонгонду билбесең таңкы шамал менен эле учуп кетесин.
Ачууң менен напсиң биригип АКЫЛЫҢДЫ жеңет.
Ар дайым сабырдуулук жана туруктуулугуң менен эркиңе аким болууң зарыл!
Эй,уулум!
Ата-энеңди унутпа!
Береке улуулар менен бирге болот.
Ишеничиңди жоготсоң, жашыл туруп чөлгө айланасын!
Унутпагын, жогорудагылар
ылдыйдагылар сымал сактыкта эместир!
Туура Жолдо болгон соң күрөшүүдөн коркпо!
Ооба,күрөшүүдөн коркпо жана жолуңдан кайтпа!
Эч качан өзүңдү өзүң кемсинтпе жана барктай бил!