Про семью

Рубрика: Статьи / Автор: admin / 08.12.2016

Эх… знали бы люди, что значит отец в жизни ребенка. Папа — это же как мама, только папа. Ребенок на половину состоит из отца, наполовину из матери.

Показать полностью →

О достоинствах пятницы и джума намаза

Рубрика: Статьи / Автор: admin / 08.12.2016

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ве селлям) сказал:
«Тот, кто в пятницу совершит такое же полное омовение (гусуль), какое совершают после осквернения (джанаба), а затем (пораньше) отправится на молитву в мечеть, получит такое же вознаграждение, как принесший в жертву верблюда. Отправившийся во второй час – как принесший в жертву корову; отправившийся в третий час – как принесший в жертву рогатого барана; отправившийся в четвертый час – как принесший в жертву курицу, а отправившийся в пятый час – как принесший в жертву яйцо. Когда же выйдет имам, явятся ангелы, чтобы послушать проповедь (хутбу)». (Бухари, Джум’а, 4; Муслим, Джум’а, 10. Отдельно см. Абу Дауд, Тахарат, 127/351; Тирмизи, Джум’а, 6/499; Насаи, Джум’а, 14/1386).

Показать полностью →

Способы очиститься от грехов в Исламе!↙️

Рубрика: Статьи / Автор: admin / 08.12.2016

 

✔️Чистосердечное покаяние: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: «Аллах примет покаяние того, кто покается прежде, чем солнце взойдет оттуда, где оно заходит» (Муслим).

✔️Омовение, совершенное должным образом: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: «Грехи будут покидать тело того, кто станет совершать омовение должным образом, выходя даже из-под его ногтей» (Муслим).

Показать полностью →

В какое время суток не желательно спать? 

Рубрика: Статьи / Автор: admin / 07.12.2016

 

Сон, называемый гайлюля – это сон, в который человек погружается после восхода солнца. Примерно 40-50 мин. После восхода солнца считается неблагоприятным временем для сна. Пророк Мухаммад (с.а.с.), подвигая представителей своей Уммы вставать с зарей и приниматься за работу с намерением получить довольство Аллаха, говорил о том, что сон в это время является причиной лишения милости во всем: в питании, во времени, в жизни; сон в это время — принесет нужду и неблагоприятные вещи различного рода, а также может стать причиной забывчивости и рассеянности.

Показать полностью →

Про обиды

Рубрика: Статьи / Автор: admin / 05.12.2016

Про обиды. Новая статья

🏡Мусульманский частный детский сад «САЛЬМА».
Адрес: Водопроводная д.15
☎ 0555500244

Показать полностью →

Таразадан алдоо- чоң күнөө

Рубрика: Статьи / Автор: admin / 01.12.2016

Таразадан алдоо менен алектенген киши — «Мутаффиф» деп аталат. Араб тилинен которгондо “арзыбаган, татыбас, болбогон” дегенди билдирет, б.а. аз аздан уруп отуруп, уурдаган адам.

Таразадан алдоо тууралуу аят

Аллах Таала айтты:

“1. Таразадан алдагандарга (мутоффифин) чоң азап болсун!
2. Алар адамдардан (өзүлөрүнө бир нерсени) өлчөтүп (же тарттырып) алган кезде толтуруп алышат,
3. Ал эми башка бирөөлөргө өлчөп же тартып бергенде — кемитип — беришет.
4. Алар кайра тирилүүлөрүн ойлонушпайт бекен?
5. Улуу Күн – Кыяматта!
6. Ал күнү (бардык) адамдар ааламдардын Раббисинин алдында (сурак берүү үчүн) тикесинен туруп калышат!”
(Куран, аль-Мутоффифин 83:1-5)

Показать полностью →

Аят дня

Рубрика: Статьи / Автор: admin / 28.11.2016

Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его милости. Он одаряет ею того из Своих рабов, кого пожелает. Он — Прощающий, Милосердный (сура 10 «Йунус», аят 107).

Показать полностью →

Ушак сөздү угууга салынган тыюу

Рубрика: Статьи / Автор: admin / 27.11.2016

Self Balancing Scooter
Self Balancing Scooter Sale

Аллах Таала мындай деген:
«Алар(момундар) пайдасыз сөздү уккан кезде, андан жүз бурушуп: «Биздин жасаганыбыз өзүбүзгө, силердин кылганынар-өзүнөргө таандык. Аман эле болгула! Силердей наадандарды (дос кылууну) каалабайбыз»,-дешет» (Куран 28:55)
Аллах Таала айтат:
«Чындыгында, момундар ийгиликке жетишет.Анткени алар намаздарын коркуу менен окушат. Маанисиз иштерден жана сөздөрдөн жүз буруп кетишет (Куран 23:1-3)
Аллах Таала дагы мындай деген:
«Анык билбеген нерсендин артынан эрчибе» Чындыгында, кулак, көз жана жүрөк -булардын баары (Кямат Күнү) суракка тартылышат. (Куран 17:36)
Пайгамбар (алейхи салям) айтты:
«Диндеш бир тууганынын абийрин төгүүдөн кайтарган* адамдын жүзүнөн Аллах Кыямат Күнү тозок отун кайтарат (Тирмизи)
* -Бир мусулман башка мусулманды, ал тууралуу айтылып жаткан ушак-айын(гыйбат) сөздөрдөн коргоп, анын жүзүн, абийрин сактап калган болсо…
Маалымат булагы: Момундар бакчасы 2-том 270-271-бет

Бүгүн Жума намаз!

Рубрика: Статьи / Автор: admin / 25.11.2016

“Албетте намаз бузукулутан жана күнөөдөн тыйат”. (“Анкабут” 45)

Self Balancing Scooter
Self Balancing Scooter Sale

“Ыйман келтирип, жакшы амал кылган, (өзгөчө) намаз окугандар, зекет бергендердин сооптору Роббилеринин алдында. Аларга коркунуч да, кайгыруу да болбойт”. (“Бакара” 227)

“Ыймандуу пенделериме айт. Намаз окушсун. Биз берген нерседен сатуу-сатып алуу, достук да болбой кала турган күн келгенге чейин жашыруун да, ачык да садака кылышсын”. (“Иброхим” 31)

Пайдалуу окуя

Рубрика: Статьи / Автор: admin / 22.11.2016

Бир күнү абдан кедей бир адам Муса пайгамбарга: «Эй, Муса, жылдар бою ибадат кылып жүрөмүн, бирок, кедейликтен өлө турган болдум. Алла Таалага дуба кыл, мага көп мал-мүлк берсин. Турмушумду бир аз оңдоп алайын”, — дейт. Муса пайгамбар Тур тоосуна барып Алла Таалага дуба кылат. Алла Таала: «Ал кулумдан сурагын! Байлыкты дүнүйөдө берейинби же акыретте берейинби?” — дейт. Муса пайгамбар келип кедейден сурайт. Кедей: «Мен байлыкты дүнүйөдө каалайм”, — деп жооп берет. Муса пайгамбар: «Үч күндүк убактылуу дүнүйөнү эмне кыласың? Бир күнү баарын таштап кетесин да. Сен байлыкты акыретте сурагын, ал жак түбөлүк”, — деп кеңеш берет. Кедей: «Тандоо мага берилди, мен дүнүйөдө берүүсүн каалаймын”, — дейт. Муса пайгамбар кедейге: «Өзүң билесиң”, — деп, Тур тоосуна барып Аллага: «Оо, Раббим, өзүң билгениңдей ал кулуң байлыктын дүнүйөдө болуусун каалады”, — дейт. Алла Таала: «Каалоосу ушундай болсо анда байлыкты дүнүйөдө бердим”, — дейт.

Показать полностью →

Все новости и статьи→